Polityka prywatności CIBA VISION

1. Gwarancja prywatności

Termin "dane osobowe”, używany w tej Polityce, odnosi się do informacji takich, jak Twoje imię, data urodzenia, adres e-mail lub pocztowy, które mogą być użyte do zidentyfikowania Cię. CIBA VISION® nie będzie przetwarzać Twoich danych osobowych bez twojej zgody.

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gwarantujemy pełne zachowanie międzynarodowych norm ochrony prywatności. Postępując tak, zapewniamy kierowanie się przez naszych pracowników wysokimi normami bezpieczeństwa i poufności.

Następny rozdział wyjaśnia, jak i kiedy pobierzemy Twoje dane osobowe.

2. Celowe użycie danych osobowych

Większość naszych usług nie wymaga żadnej formy rejestracji, pozwalając Ci na korzystanie z naszej strony bez informowania nas, kim jesteś. Jakkolwiek niektóre usługi mogą wymagać rejestracji. Rejestrując się u nas, będziesz musiał wypełnić pewne pola (niektóre są wymagane, niektóre opcjonalne), jak również wybrać nazwę użytkownika i hasło. W takiej sytuacji, jeśli zdecydujesz się na nieujawnianie jakichkolwiek wymaganych przez nas danych osobowych, uzyskanie dostępu do niektórych części serwisu może być dla ciebie niemożliwe, podobnie jak i nasza odpowiedź na Twoje pytania.

CIBA VISION® przetwarza dane osobowe w określonych i ograniczonych celach, o których informujemy, prosząc Cię o te informacje. Na przykład, możemy zebrać i przetworzyć dane osobowe, aby zapewnić Ci informacje o produktach i usługach, obciążyć Cię rachunkiem za zamówione przez ciebie produkty i usługi, polecić Ci produkty i usługi, którymi według nas możesz być zainteresowany, lub komunikować się z Tobą w innych celach. Informacje wysyłane do naszego wydziału obsługi klienta są wykorzystywane tylko do rozwiązywania Twojego problemu, lub są zachowywane jako poufne.

CIBA VISION® przechowuje Twoje dane tylko tak długo, jak to rozsądnie wymagane dla takich celów, i w zgodzie z odpowiednimi prawnymi lub etycznymi wymaganiami raportów lub dokumentów.

3. Nieujawnianie informacji

CIBA VISION® nie będzie sprzedawać, dzielić się lub w inny sposób rozpowszechniać Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza grupy Novartis. Jednakże dane osobowe mogą być czasem przekazane osobom trzecim w imieniu CIBA VISION®, lub w powiązaniu z interesami CIBA VISION®, do dalszej obróbki, w zgodzie z przeznaczeniem, do którego dane te zostały początkowo zebrane.

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim nie jest możliwe ani niezbędne bez względu na powód. CIBA VISION® postara się, w miarę możliwości, o zapewnienie, że to ujawnienie i zamierzone użycie danych będą wyraźnie zasygnalizowane.

Osoby trzecie mogą kierować się inną polityką prywatności. Jednak postaramy się upewnić, aby osoby trzecie oferowały ten sam poziom zabezpieczeń, co CIBA VISION®, a gdy to możliwe, umownie zobowiążemy je do obróbki przesłanych danych tylko w celach zautoryzowanych pisemnie przez CIBA VISION®.

Nie będziemy podawać osobom trzecim żadnych informacji natury delikatnej (np. informacji medycznych) bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody. Twoja zgoda może być odwołana w późniejszym terminie. Jeśli zgoda zostanie odwołana, CIBA VISION® może nie być w stanie wykonać niektórych żądań z Twojej strony. CIBA VISION® poinformuje, jeśli tylko wystąpi taka potrzeba, osoby trzecie, do których przesyłane zostały Twoje dane, o wycofaniu przez Ciebie zgody.

4. Prawo dostępu

Masz prawo dostępu i aktualizacji swoich danych lub zażądania ich usunięcia. Postaramy się o zapewnienie Twoim danym aktualizacji, dokładności i pełności. Jeśli chcesz mieć dostęp lub poprawić swoje dane osobowe przetrzymywane przez nas, prosimy o kontakt. Twoje żądania będą spełnione w szybki i właściwy sposób. Za poprawę danych nie będą pobierane żadne opłaty, jednakże, za inne żądania CIBA VISION® może naliczać niewielkie opłaty, aby pokryć ich koszty. Żądania usunięcia danych osobowych będą podlegały wszelkim odpowiednim legalnym i etycznym raportom, wypełnianiu dokumentów lub zobowiązaniom przechowywania podjętych przez CIBA VISION®.

5. Bezpieczeństwo i poufność

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych zebranych drogą internetową przez CIBA VISION®, firma CIBA VISION® używa chronionych sieci danych, między innymi standardowego przemysłowego zabezpieczenia firewall i ochrony hasłem. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, którzy muszą z nich korzystać, i którzy zostali wyszkoleni do właściwego obchodzenia się z nimi, jak również przestrzegania surowych standardów poufności. Jeśli pracownik naruszy naszą politykę prywatności, zostanie odpowiednio ukarany dyscyplinarnie. Przestrzeganie przez pracowników naszej polityki i procedur jest regularnie sprawdzane i przeglądane. Mimo iż nie możemy zagwarantować utraty, niewłaściwego użycia lub zmiany danych, staramy się zapobiegać takim niefortunnym incydentom.

6. Zagraniczny przesył danych

CIBA VISION® i jego rodzima firma Novartis są globalnym przedsięwzięciem i posiadają bazy danych w rozmaitych lokacjach. Novartis i/lub CIBA VISION® mogą przesyłać Twoje dane do jednej z naszych baz danych poza Twoim krajem zamieszkania. Jeśli poziom ochrony prywatności w tym kraju nie odpowiada uznawanym standardom międzynarodowym, upewnimy się, że transfery danych do baz danych Novartis w tym kraju są odpowiednio chronione, oraz że transfer danych do osób trzecich w takich krajach nie nastąpi bez uzyskania Twojej wyraźnej zgody przed takim transferem.

7. Dane anonimowe i "ciasteczka”

Większość informacji zbieranych przez CIBA VISION® ze stron(y) internetowej jest anonimowa, jak na przykład strony przez Ciebie odwiedzane i wykonywane przez Ciebie operacje. Gdy odwiedzasz naszą stronę, nie zbieramy żadnych danych osobowych, chyba że zostaniemy zautoryzowani do tego przez Ciebie.

Anonimowe informacje są przetwarzane przez CIBA VISION® w celu poprawienia zawartości strony i do stworzenia statystyk zestawieniowych o indywidualnych osobach odwiedzających naszą stronę, dla wewnętrznych celów badań rynku. Postępując tak, CIBA VISION® może instalować „cookies”, które zbierają pierwszopoziomowe nazwy serwera użytkownika, (np. „bigmail.com” z adresu email „john@bigmail.com”), oraz datę i czas dostępu. Same „ciasteczka” nie mogą być użyte do określenia tożsamości użytkownika. „Ciasteczko” to mała cząstka informacji wysyłana do przeglądarki i zapisywana na Twoim twardym dysku. „Ciasteczka” nie uszkadzają Twojego komputera. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby informowała Cię o otrzymywaniu „ciasteczek”. Pozwoli Ci to zdecydować, czy chcesz je zaakceptować.

8. Spam

CIBA VISION® nie popiera „spamowania”. Spam jest określany jako wysyłanie niechcianych informacji, zwykle natury komercyjnej, w dużych ilościach i powtarzalnie do osób, z którymi nadawca nie miał uprzedniego kontaktu, lub które odmówiły otrzymywania takich komunikatów.

W przeciwieństwie do tego, jeśli CIBA VISION® uważa, że konkretny produkt, zdrowie lub inne informacje są dla Ciebie ważne, zastrzega sobie prawo do powiadomienia Cię przez e-mail, dając Ci jednocześnie wybór zrezygnowania z tej usługi.

9. Informacje osobiste i dzieci

CIBA VISION® nie będzie świadomie pobierać, używać, lub ujawniać danych osobistych od osób nieletnich poniżej 13 roku życia, bez uprzedniego uzyskania zgody od osoby odpowiedzialnej (np. rodzica lub opiekuna), przez bezpośredni kontakt poza internetem. Zapewnimy rodzicowi (i) powiadomienie o specyficznym typie danych osobowych pobieranych od osoby małoletniej oraz (ii) możliwość sprzeciwu wobec dalszego zbierania, używania, lub przechowywania takich informacji. CIBA VISION® przestrzega Children's Online Privacy Protection Act (Ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie) w USA i przestrzega podobnych praw ustanowionych w celu ochrony dzieci w innych krajach.

10. Odnośniki do innych stron

Ta polityka prywatności dotyczy wyłącznie stron CIBA VISION® z wyłączeniem stron osób trzecich. CIBA VISION® może podać odnośniki do innych stron, które według nas mogą odpowiadać zainteresowaniom naszych gości. Pragniemy zapewnić, że strony takie spełniają najwyższe standardy. Jakkolwiek, w związku z naturą internetu, CIBA VISION® nie może zagwarantować standardu każdej strony, do której odnośnik zostanie przedstawiony, lub być odpowiedzialna za zawartości stron nienależących do CIBA VISION®.

11. Skontaktuj się z firmą CIBA VISION®

Jeśli masz jakieś pytania lub zażalenia dotyczące naszego przestrzegania niniejszej polityki prywatności, lub jeśli chciałbyś nam podsunąć jakieś sugestie lub komentarze służące jej usprawnieniu, skontaktuj się z nami.

ZAŁOŻENIA PRYWATNOŚCI SAFE HARBOR

Standardy Safe Harbor

Niniejsze Założenia Prywatności„ Safe Harbor” („Założenia”) ustalają zasady prywatności przestrzegane przez CIBA VISION® Corporation w związku z przesyłem i ochroną „informacji osobistych” otrzymanych z Unii Europejskiej (EU) lub Szwajcarii.

O Safe Harbor

Program „Safe Harbor” został ustanowiony wspólnie w czerwcu 2000 r. przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską, jako metoda przesyłu osobistych informacji z Unii Europejskiej do firm w Stanach Zjednoczonych. Program jest dobrowolnym procesem świadczącym usługi dla firm operujących w Stanach Zjednoczonych. Firmy pokazują w ten sposób, że przestrzegają standardów prywatności dla prywatnych informacji otrzymanych z EU, które zostały wspólnie zaakceptowane przez Komisję EU i Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Te standardy wykraczają poza obecne standardy prywatności w USA. CIBA VISION® Corporation wstąpiła do programu Safe Harbor i przestrzega tego zobowiązania.

"Informacje osobiste” oznaczają informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do identyfikacji żyjącej osoby, takie jak imię osoby, adres, e-mail, numer telefonu, numer licencji, numer identyfikacji medycznej, fotografia, lub inne identyfikujące cechy. Identyfikacja może być wynikiem odniesienia do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, psychologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturalnej lub socjalnej tożsamości danej osoby. Informacje osobiste nie uwzględniają informacji, które zostały uznane za anonimowe, zakodowane lub w inny sposób pozbawione cech identyfikacyjnych, lub informacji, które są dostępne publicznie, chyba że w połączeniu z innymi, niepublicznymi informacjami.

Zakres

Te założenia dotyczą informacji osobistych przesyłanych z krajów w EU, lub Szwajcarii (która w znacznym stopniu przyjęła prawa dotyczące prywatności podobne do tych w EU), do Stanów Zjednoczonych, w imieniu CIBA VISION® Corporation. Dotyczy to informacji osobistych w formie elektronicznej, jak i poza internetem.

Założenia Prywatności Safe Harbor

Poniższe założenia prywatności dotyczą przesyłu, zbierania, używania lub ujawniania informacji osobistych z EU przez CIBA VISION® Corporation.

Uwaga: CIBA VISION® Corporation informuje mieszkańców UE o celach, dla których zbierane i wykorzystywane są ich dane osobowe, jak skontaktować się z CIBA VISION® Corporation, rodzaje osób trzecich, z którymi CIBA VISION® Corporation dzieli ich osobiste informacje, oraz wybór i środki, jakie oferuje CIBA VISION® Corporation do ograniczenia użycia i ujawnienia ich osobistych informacji.

Konsekwentna wobec wymagań Safe Harbor, CIBA VISION® Corporation może znaleźć się w położeniu, kiedy nie będzie można dostarczyć zawiadomienia, w szczególnych, ograniczonych przypadkach. Dokładniej, zawiadomienie nie jest wymagane, gdy przetworzenie informacji osobistych EU jest wymagane jako udzielenie odpowiedzi na polecenie rządu; jest wymagane przez odpowiednie prawa, nakazy sądowe lub przepisy rządowe; lub jest potrzebne do ochrony prawnych interesów CIBA VISION®, a zapewnienie zawiadomienia stałoby w sprzeczności z tymi interesami.

Wybór: CIBA VISION® Corporation nie będzie przetwarzać informacji o osobach z EU dla celów innych niż te, dla których te informacje zostały pierwotnie uzyskane lub autoryzowane przez osoby z EU, chyba że osoba wyrazi potwierdzającą i wyraźną zgodę („opt-in”) na przetwarzanie lub stosowalne są inne wyjątki. CIBA VISION® Corporation zapewnia również osobom z EU możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie („opt-out”), w którym to przypadku ich dane nie będą dalej przetwarzane. Istnieją pewne ograniczenia praw do wycofania zgody, takie jak te stosowalne w przypadkach badań klinicznych. W takiej sytuacji CIBA VISION® Corporation może bazować na informacjach dotychczas uzyskanych od uczestników badań klinicznych, którzy zdecydowali się na przerwanie uczestnictwa w testach klinicznych, w stopniu koniecznym do zachowania spójności badań, ale nie może zbierać jakichkolwiek dodatkowych informacji o tej osobie od momentu, w którym otrzymane zostanie pisemne żądanie wycofania uczestnictwa.

Spójność danych: CIBA VISION® Corporation pragnie zapewnić, że jakiekolwiek posiadane osobiste informacje o osobach z EU, są dokładne, kompletne, aktualne i w inny sposób nadające się do celów, dla jakich zostały pozyskane. CIBA VISION® Corporation zbiera informacje, które są stosowne, odnośne i nie nadmierne dla celów, dla jakich będą przetwarzane. Osoby z EU mają obowiązek asystowania CIBA VISION® w zachowaniu dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji o nich samych.

Przesyły do osób trzecich: CIBA VISION® Corporation będzie przesyłać do osób trzecich informacje osobiste o osobach z EU, wyłącznie gdy osoby trzecie (a) zapewniły CIBA VISION® Corporation zadowalające zapewnienia, że będą chronić informacji zgodnie z tymi założeniami; lub (b) są zlokalizowane w EU lub kraju uznanym przez Komisję EU za „adekwatny” względem prywatności, i z tego powodu zobowiązanym do przestrzegania z prawami ochrony danych EU, lub równie znaczącym odpowiednikiem praw prywatności; lub (c) osoby trzecie również przestrzegają Safe Harbor, i są odpowiednio niezależnie odpowiedzialne za przestrzeganie wymogów Safe Harbor. Jeśli CIBA VISION® Corporation posiada wiedzę, że osoby trzecie, którym udostępniono informacje osobiste z EU, przetwarzają te informacje w sposób niezgodny z tymi Założeniami, lub wymogami Safe Harbor, CIBA VISION® Corporation podejmie stosowne kroki, aby zapobiec lub przerwać przetwarzanie.

Tam, kde se společnost CIBA VISION® dozví, že třetí strana, které poskytla osobní údaje z EU, zpracovává tyto informace způsobem, který je v rozporu s tímto Prohlášením nebo požadavky programu Safe Harbor, podnikne společnost CIBA VISION® rozumné kroky, aby zabránila takovému zpracování nebo ho zastavila.

Dostęp i korekta: Po pisemnym żądaniu do CIBA VISION® Corporation, CIBA VISION® Corporation zapewni osobom z EU rozsądny dostęp do ich informacji osobistych. CIBA VISION® Corporation podejmie również stosowne kroki, pozwalające osobom z EU na przejrzenie tych informacji w celu ich korekty. Istnieją pewne ograniczenia w prawach dostępu i korekty, które zostały zamieszczone na stronie internetowej US Department of Commerce's Safe Harbor.

Ochrona: CIBA VISION® Corporation podejmie rozsądne środki ostrożności w celu ochrony osobistych informacji z EU w jej posiadaniu przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Wypełnianie: CIBA VISION® Corporation ustanowiła wewnętrzne mechanizmy w celu weryfikacji ciągłego dopasowywania się do tych założeń. CIBA VISION® Corporation zachęca również osoby objęte tymi założeniami do wyrażania obaw dotyczących przetwarzania przez nas ich informacji osobistych, przez skontaktowanie się z biurem prywatności CIBA VISION® Corporation pod adresem podanym poniżej, lub przez skontaktowanie się ze swoim lokalnym dyrektorem ds. prywatności lub wydziałem prawnym. CIBA VISION® Corporation postara się rozwiać wszelkie Państwa obawy. CIBA VISION® Corporation zgodziła się również uczestniczyć w programie rozstrzygania sporów, wprowadzonym przez Europejskie Organizacje Ochrony Danych.

Ograniczenia w zakresie założeń: Przestrzeganie tych Założeń Prywatności może być ograniczone do poziomu wymaganego do spełnienia zobowiązań prawnych, rządowych, ochrony krajowej, lub interesu publicznego.

Data ważności: Niniejsze Założenia Prywatności Safe Harbor zaczynają obowiązywać z dniem 16 grudnia 2008 r.

Kontakt: Pytania i komentarze na temat Założeń należy kierować na adres:

Lauren Fernandez Staley
Global Trademark Counsel & Associate General Counsel
11460 Johns Creek Parkway
Duluth, GA 30097 USA
Email: lauren.fernandez@cibavision.com