Konferencje przemysłowe dla ekspertów pielęgnacji oczu dla promowania innowacji w pielęgnacji wzroku

Konferencje

Konferencje

CIBA VISION uczestniczy w organizacji wielu różnych konferencji i wydarzeń branżowych, które pozwalają na spotkanie się grupy ekspertów/specjalistów, włączając w to optometrystów, okulistów, naukowców i producentów. Konferencje zapewniają możliwość kontaktu różnych środowisk związanych ze zdrowiem oczu oraz poznania innowacji w dziedzinie ochrony wzroku.

Edukacja w CIBA VISION®

CIBA VISION® wierzy, że ustawiczna edukacja jest kluczem do sukcesu w wysoce konkurencyjnym środowisku. W partnerstwie z naszą rodzimą firmą Novartis, CIBA VISION® oferuje szeroki wybór programów opracowanych w ścisłej współpracy ze światowej klasy ekspertami z dziedziny biznesu i zarządzania – profesorami i konsultantami naukowymi z renomowanych instytucji, takich jak Harvard Business School, Stanford, IMD, Tuck, Babson i inne

Sprawdzone metody nauczania zachęcają uczestników do dyskusji nad własnymi problemami biznesowymi, wymiany poglądów i rozwiązywania problemów. Indywidualnie dopasowane programy korporacyjne zbliżają do siebie dyrektorów z całego świata w celu wypracowania potrzebnych umiejętności, nieformalnych więzi, wnikliwości i pracy zespołowej, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

Programy odbywają się w środowiskach uczelnianych, które stymuluje współpracę i dzielenie się pomysłami, oraz stworzenie silnych więzi osobistych i profesjonalnych między liderami CIBA VISION®.

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close